ติดต่อ

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
    มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    โทรศัพท์: 02-241-7191-5 ต่อ 4172,4173 แฟกซ์ 02-241-7195