วิจัยในชั้นเรียน: โดยอาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์

วิจัยในชั้นเรียน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) : โดยอาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์

One thought on “วิจัยในชั้นเรียน: โดยอาจารย์เพ็ญนภา เว็บบ์

  • September 24, 2019 at 11:25
    Permalink

    ่่่่่่่่

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.